Άγνωστος στρατηγός του βουλγαρικού λαϊκού στρατού / Υπογεγραμμένο

Ύψος: 67,5 cm, Πλάτος:58,6 cm,
Ύψος θέματος:65 cm, Πλάτος θέματος: 56,5 cm

Άγνωστος στρατηγός του βουλγαρικού λαϊκού στρατού. Πριν το 1949. Υπογεγραμμένο.


Πρόσφατα έργα