Άνδρες του κόκκινου στρατού


Ύψος:35,8cm, Πλάτος:44,3cm,
Ύψος θέματος:22,4cm, Πλάτος θέματος:31,3cm

Λιθογραφία γνωστού έργου. Άνδρες του κόκκινου στρατού ξεκινούν για το μέτωπο της Πολωνίας το 1919


Πρόσφατα έργα