Αντίγραφο γλυπτού από τον Κήπο Ηρώων / Μικρογραφία

Ύψος: 15,2 cm

Αντίγραφο γλυπτού από τον Κήπο Ηρώων, Στάλινγκραντ. 1971


Πρόσφατα έργα