Αντίγραφο γλυπτού από τον Κήπο Ηρώων / Μικρογραφία

Ύψος: 15 cm


Αντίγραφο γλυπτού από τον Κήπο Ηρώων, Στάλινγκραντ.

Πρόσφατα έργα