Αντίγραφο μεγάλου δημόσιου γλυπτού

Ύψος: 18 cm

Αντίγραφο μεγάλου δημόσιου γλυπτού


Πρόσφατα έργα