Γύψινο κεφάλι του NIKOLAE CEAUSESCU / Γύψινο κεφάλι


Ύψος: 32,8cm

Γύψινο κεφάλι του NIKOLAE CEAUSESCU, δεκαετία 1980.

Ειδικά στην περίπτωση του CEAUSESCU, δεν υπήρχε μαζική παραγωγή κεφαλών του. Το συγκεκριμένο είναι έργο μαθήτριας σε σχολικό διαγωνισμό στην Κραϊόβα.


Πρόσφατα έργα