Εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων / Σκίτσα

Ύψος: 43,2 cm, Πλάτος: 65,3cm
a)28,9 cm x 20,3cm
b)19,9cm x 28cm,
Ύψος θέματος:31,9cm, Πλάτος θέματος: 53,6cm

Εικόνες από εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων στο Δυρράχιο.


Πρόσφατα έργα