Η SKURTE PAL VATA / XH. XAJA

Ύψος: 63cm, Πλάτος: 53,8cm,
Ύψος θέματος: 48cm, Πλάτος θέματος: 38,7cm

Η SKURTE PAL VATA, ηρωίδα της κομμουνιστικής νεολαίας της Αλβανίας. Εθελόντρια στο άνοιγμα σιδηροδρομικού τούνελ στη περιοχή του Λιμπράζντ (Librazhd). Σκοτώθηκε σε κατολίσθηση.

Ο XH. XAJA είναι Αλβανός Ζωγράφος


Πρόσφατα έργα