Θερισμός σιταριού στο Κολχότζ / Λιθογραφία

Ύψος: 51cm, Πλάτος:43cm,
Ύψος θέματος: 49cm, Πλάτος θέματος: 41cm

Θερισμός σιταριού στο Κολχότζ


Πρόσφατα έργα