Μεταλλική μικρογραφία / Μεταλλική μικρογραφία

Ύψος: 9,2 cm, Πλάτος: 9,1 cm

Μεταλλική μικρογραφία που απεικονίζει την είσοδο στο κάστρο του  Κρεμλίνου.


Πρόσφατα έργα