Μινιατούρα αγάλματος / Μινιατούρα

Ύψος: 24,7 cm

Μινιατούρα του τεράστιου αγάλματος στο Στάλινγκραντ «η μητέρα πατρίδα καλεί» (the motherland calls).
Έργο του VUCHETICH.


Πρόσφατα έργα