Μολυβένιο στρατιωτάκι / Μολυβένιο στρατιωτάκι ισπανικής πολιτοφυλακής

Ύψος: 7cm

Μολυβένιο στρατιωτάκι, αστυνομικός της ισπανικής πολιτοφυλακής, με το χαρακτηριστικό τρίκωχο καπέλο.


Πρόσφατα έργα