Μολυβένιο στρατιωτάκι (Λένιν) / Μολυβένιο στρατιωτάκι

Ύψος: 6,5 cm

Μολυβένιο στρατιωτάκι, ο Λένιν


Πρόσφατα έργα