Προσχέδια για δημόσιο γλυπτό / Προσχέδια για δημόσιο γλυπτό.


Ύψος: 29,9cm, Πλάτος: 38,5cm,
Ύψος θέματος:20,4cm, Πλάτος θέματος: 29cm

Προσχέδια για δημόσιο γλυπτό.

[/column]

Πρόσφατα έργα