Προτάσεις καλλιτέχνη για μνημείο πεσόντων της αντίστασης / Zef Pashko Shoshi

Ύψος: 39,3 cm, Πλάτος: 34,4 cm
a)9,1 cm X  21,1 cm
b)14,8 cm X  21,2 cm,
Ύψος θέματος: 28,2 cm, Πλάτος θέματος: 23,3 cm

Προτάσεις του καλλιτέχνη για μνημείο πεσόντων της αντίστασης.


Πρόσφατα έργα