Πόρπη από ζώνη του αλβανικού στρατού / Πόρπη

Ύψος: 4,5 cm,
Πλάτος: 6,9 cm

Πόρπη από ζώνη του αλβανικού στρατού


Πρόσφατα έργα