Πόρπη από ζώνη του ρωσικού στρατού / Πόρπη


Ύψος: 4,8 cm,
Πλάτος: 5,7 cm

Πόρπη από ζώνη του ρωσικού στρατού


Πρόσφατα έργα