Σέρβος παρτιζάνος 1960 / Αγαλματίδιο

Ύψος: 49 cm

Αγαλματίδιο που αναπαριστά Σέρβο παρτιζάνο, Δεκαετία 1960


Πρόσφατα έργα