Σοβιετικός εργάτης / Αγνώστου ζωγράφου

Ύψος: 27,5 cm, Πλάτος:25,9cm,
Ύψος θέματος:23,7cm, Πλάτος θέματος: 22,2cm


Σοβιετικός εργάτης


Πρόσφατα έργα