Σταχανοβίτισα στη δουλειά / Σκίτσο

Ύψος:32 cm, Πλάτος:32cm,
Ύψος θέματος:19,7cm, Πλάτος θέματος:19,7cm

Σταχανοβίτισα στη δουλειά.


Πρόσφατα έργα