Τίτο / BOZIDAR JAKAC

Ύψος: 47 cm, Πλάτος:36,7cm,
Ύψος θέματος:17,3cm, Πλάτος θέματος:15,8cm

Ο Τίτο, 1947.
Ο BOZIDAR  JAKAC υπήρξε ακαδημαϊκός καλλιτέχνης, καταγόμενος από τη Σλοβενία.


 

Πρόσφατα έργα