Φωτογραφία του Λένιν / πλαστικοποιημένη φωτογραφία

Ύψος: 17,2cm, Πλάτος: 23cm

Ο Λένιν διαβάζει την Πράβδα


Πρόσφατα έργα