Φωτογραφία του Τίτο / Φωτογραφία

Ύψος: 63cm, Πλάτος: 53,8cm,
Ύψος θέματος: 48cm, Πλάτος θέματος: 38,7cm

Φωτογραφία του Τίτο. Δεκαετία 1940.
Από την ίδια φωτογραφία ο MILAN KONJOVIC ζωγράφισε αντίστοιχο ελαιογραφικό πίνακα.


Πρόσφατα έργα