Φωτογραφία BENITO MUSSOLINI / BENITO MUSSOLINI

Ύψος: 39 cm, Πλάτος:30cm,
Ύψος θέματος: 30 cm, Πλάτος θέματος: 22 cm

Φωτογραφία που απεικονίζει τον BENITO MUSSOLINI (1883-1945), ο οποίος θαυμάζει το άγαλμά του, Δεκαετία 1930


Πρόσφατα έργα