Στρατάρχης GEORGY ZHUKOV

Ύψος: 16 (10,2) cm,
Πλάτος: 12,4 (8,6) cm

Στρατάρχης GEORGY ZHUKOV (του Σοβιετικού στρατού), απελευθερωτής του Βερολίνου.


Πρόσφατα έργα