Κορυφή στο κοντάρι σοβιετικού λαβάρου

Ύψος: 25,5 cm

Κορυφή στο κοντάρι σοβιετικού λαβάρου.


Πρόσφατα έργα