Ασημένιο πιατάκι / Ασημένιο πιατάκι με ασημένιο νόμισμα

Διάμετρος: 9 cm

Ασημένιο πιατάκι με ασημένιο νόμισμα, που απεικονίζει τον FRANCISCO FRANCO, Δεκέμβριος 1960 κ.ε.


Πρόσφατα έργα