Σπουδαία Σοβιετικά παράσημα / Δεξιά: Order of Red Star, Aριστερά: Orders of the Patriotic war

Ύψος: 20 cm,
Πλάτος: 28 cm

Δεξιά: Order of Red Star, Aριστερά: Orders of the Patriotic war


Πρόσφατα έργα